Opstalverzekering

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering is een verzekering die de opstal (de gebouwen) van een huis of een gebouw beschermt tegen schade of verlies door bijvoorbeeld brand, storm, inbraak, of waterschade. De verzekering kan ook aansprakelijkheid dekken voor schade die u aan anderen veroorzaakt met de opstal. Het is een verplichte verzekering als u een hypotheek hebt voor een huis of een gebouw.

 

Waarom is een opstalverzekering verplicht bij een hypotheek?

Een opstalverzekering is verplicht bij een hypotheek omdat de hypotheekverstrekker er zeker van wil zijn dat het pand dat gebruikt wordt als onderpand voor de lening, verzekerd is. In het geval van een grote schade of verlies van het pand, zoals bijvoorbeeld door brand, zal de hypotheekverstrekker geen vergoeding krijgen als er geen opstalverzekering is afgesloten. Dit is voor de hypotheekverstrekker een groot risico, daarom is het verplicht om een opstalverzekering af te sluiten.

 

Kan de aanvraag voor een opstalverzekering geweigerd worden?

Ja, een aanvraag voor een opstalverzekering kan geweigerd worden. Er zijn verschillende redenen waarom een verzekeraar een aanvraag kan weigeren:

  • Als het pand in slechte staat verkeert of gebreken heeft die het risico op schade verhogen.
  • Als de eigenaar een slechte verzekeringshistorie heeft, bijvoorbeeld als er in het verleden veel claims zijn ingediend of als er een verzekering eerder is beëindigd.
  • Als het pand in een gebied ligt waar vaak schade optreedt, zoals in gebieden met een hoog risico op overstroming of aardbevingen.
  • Als de verzekerde niet voldoet aan de voorwaarden van de verzekeraar, zoals bijvoorbeeld het niet hebben van een geldig paspoort of identiteitskaart.

In sommige gevallen kan een verzekeraar ook specifieke voorwaarden opleggen of een hoger premie vragen voor bepaalde risico’s. Daarom is het altijd belangrijk om bij een bod op een huis altijd aan te geven dat het onder voorbehoud van financiering is, zodat u wanneer u geen opstalverzekering kunt afsluiten en daarmee geen hypotheek kunt krijgen u geen boete hoeft te betalen voor het ontbinden van de aankoop.

 

Wat wordt er gedekt bij een opstalverzekering?

Een opstalverzekering dekt de schade aan de opstal (de gebouwen) van een woning. Dit kan bijvoorbeeld schade door brand, storm, inbraak of waterschade zijn. De verzekering kan ook dekking bieden voor bijkomende kosten, zoals tijdelijke huisvesting tijdens de reparatie van de woning. Let op dat een opstalverzekering niet de inboedel (meubels, electronica, etc.) dekt, hiervoor is een inboedelverzekering nodig.

Gebruikte bronnen: