VVE (Vereniging van eigenaren)

Een VVE staat voor Vereniging van Eigenaren. Het is een vereniging waarmee eigenaren van appartementsrechten of eigenaren van een gedeeld pand, zoals een flatgebouw, samenwerken om de gemeenschappelijke belangen van het gebouw te behartigen. De VVE regelt onder andere onderhoud, schoonmaak, verzekeringen en eventuele verbeteringen van het gebouw. Leden van de VVE betalen contributie om de kosten van deze zaken te dekken.

 

Is een VVE verplicht?

Ja, in Nederland is een VVE verplicht voor appartementseigenaren. Dit is vastgelegd in de wet Woningwet. Volgens deze wet moeten eigenaren van appartementsrechten zich verenigen in een VVE, tenzij anders is afgesproken in de splitsingsakte. De VVE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals de hal, de lift, de daken en de tuinen. Eigenaren van een appartement zijn automatisch lid van de VVE en moeten contributie betalen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen.

Wat moet ik doen als er geen VVE is?

Als er geen VVE is voor een appartementsgebouw, dan is dit in strijd met de Nederlandse wetgeving. Als eigenaar van een appartementsrecht bent u verplicht om deel te nemen aan een VVE. Dit betekent dat u als eigenaar verantwoordelijk bent voor het oprichten van een VVE, of het aansluiten bij een bestaande VVE.

Er zijn een aantal stappen die u kunt ondernemen om een VVE op te richten:

  1. Maak een lijst met namen en contactgegevens van alle eigenaren van appartementsrechten in het gebouw.
  2. Organiseer een vergadering waar eigenaren kunnen bespreken hoe ze een VVE willen oprichten.
  3. Stel een splitsingsakte op. Deze akte beschrijft de regels voor de VVE, zoals de verdeling van de kosten en de verantwoordelijkheden van de eigenaren.
  4. Registreer de splitsingsakte bij de Kamer van Koophandel.
  5. Benoem een bestuur voor de VVE en stel een begroting op voor de komende jaren.

Het is aan te raden om een professioneel adviseur te raadplegen, zoals een VVE beheerder of een advocaat, om u te helpen bij het oprichten van een VVE.

 

Wat kan ik doen als een VVE afspraken niet na komt?

Als de VVE afspraken niet worden nagekomen, kun je als appartementsrechthebbende verschillende stappen ondernemen:

  1. Praat eerst met het bestuur van de VVE: Probeer eerst het probleem te bespreken met het bestuur van de VVE. Misschien is er een verklaring voor de niet-naleving van de afspraken of is er een oplossing te vinden.
  2. Maak gebruik van de interne regels van de VVE: Veel VVE’s hebben interne regels waarin staat hoe u een klacht of geschil kunt indienen. Volg deze regels om je klacht of geschil aan te kaarten.
  3. Vergadering van eigenaren: Als je het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt of dat de VVE niet reageert op uw klacht, kunt u een vergadering van eigenaren aanvragen. Tijdens deze vergadering kun u uw klacht of geschil aankaarten en uw standpunt verdedigen.
  4. Juridische stappen: Als de interne regels van de VVE niet helpen of als de vergadering van eigenaren niet tot een oplossing leidt, kun je overwegen juridische stappen te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie VVE of door een civiele procedure te starten.

Voordat u juridische stappen onderneemt is het aan te raden om eerst te overleggen met een advocaat of een VVE beheerder.

Gebruikte bronnen: