WOZ waarde

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en is de geschatte marktwaarde van een huis. De WOZ waarde geldt als basis voor de belasting van de gemeente, de belastingdienst en het waterschap. Hierbij geldt hoe hoger de WOZ waarde hoger meer belasting er betaald dient te worden.

 

Hoe wordt de WOZ waarde bepaald?

De WOZ-waarde van een woning wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld op 1 januari en is de schatting van de onroerende zaak van het voorgaande jaar. De gemeente bepaalt als uitvoerder van de WOZ de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de gemeentegrenzen. De WOZ waarde wordt door de gemeente bepaalt op de volgende punten:

  • De ligging van de woning;
  • Inhoudsgegevens;
  • Oppervlaktegegevens;
  • Verkoopcijfers van woningen in de buurt.

 

Wat is de WOZ waarde van mijn huis?

De gemeente stuurt woningbezitters in de eerste 8 weken van elk jaar een WOZ-beschikking met de nieuwe WOZ waarde van uw huis. Dit bedrag ziet u als het goed is ook staan wanneer u belastingaangifte gaat doen of wanneer u een belastingaanslag krijgt. Wilt u direct uw WOZ waarde weten? Dat kan ook via https://www.wozwaardeloket.nl/ van de Rijksoverheid.

 

Wat zegt WOZ waarde over de verkoopprijs?

Kort gezegd eigenlijk vrij weinig. De WOZ waarde wordt zoals eerder beschreven door de gemeente bepaald. Wanneer u een huis gaat verkopen dan heeft u te maken met het spel van vraag en aanbod. Zeker in de tijd wanneer de huizenprijzen stijgen zullen de meeste huizen al een vraagprijs hebben die boven de WOZ waarde ligt. En dan moet er nog geboden worden op een huis, wanneer er meer kapers op de kust zijn zal het huis boven de vraagprijs verkocht worden en ligt de totale verkoopprijs ver boven de WOZ waarde.

Hieruit blijkt dus dat de marktwaarde meestal hoger ligt dan de WOZ waarde, dit geldt vaak ook voor de taxatiewaarde van een huis die een makelaar die door een makelaar gedaan is.

 

Kan ik in beroep tegen de WOZ waarde?

Wanneer u denkt dat de WOZ waarde te hoog is dan kan u bezwaar aantekenen bij uw gemeente. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid of het artikel over WOZ bezwaar maken wat wij eerder gepubliceerd hebben.