Een scheiding brengt vaak veel veranderingen met zich mee, waaronder de vraag over verhuizen. Hoe ver mag u eigenlijk verhuizen na een scheiding? Deze vraag komt vaak naar voren bij gescheiden ouders, en er zijn verschillende aspecten waar u rekening mee moet houden.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er geen officiële afstand in kilometers bestaat die bepaalt hoe ver gescheiden ouders uit elkaar mogen wonen. Echter, als er sprake is van gezamenlijk gezag, moet een ouder die wil verhuizen altijd toestemming vragen aan de andere ouder. Dit betekent dat de beslissing om te verhuizen niet unilateraal genomen kan worden.

 

Wat als uw ex-partner u verbiedt om te verhuizen?

In sommige gevallen kan de rechter een verbod tot verhuizing opleggen als het aannemelijk is dat uw ex-partner zonder uw toestemming wil verhuizen. Dit kan resulteren in een beperking van de woonplaats of het opleggen van een maximale straal waarbinnen uw ex-partner mag verhuizen.

Een andere veelvoorkomende vraag is of uw ex-partner de verkoop van het huis kan tegenhouden. Gelukkig biedt de wet hier een oplossing. U kunt via de rechter een machtiging tot verkoop aanvragen volgens artikel 3:174 BW. Met deze machtiging kunt u, zonder medewerking van de ander, zelf de woning verkopen. Dit kan via een kort geding worden afgedwongen, zodat u snel verder kunt met uw leven.

 

Wat gebeurt er eigenlijk met het huis na een scheiding?

Volgens de wet behoren alle goederen bij echtscheiding voor de helft toe aan elke ex-echtgenoot, inclusief eventuele passiva. In het geval van een stelsel van algehele gemeenschap wordt de gezinswoning bij echtscheiding in tweeën verdeeld.

Een andere kwestie is hoe lang u in het huis mag blijven wonen na de scheiding. Als u ervoor kiest om de woning onverdeeld te laten, blijft de woning ook na de scheiding van beide partners. Dit betekent dat de woning niet wordt verdeeld en de hypotheek blijft zoals hij is. In principe mag dit voor maximaal vijf jaar.

 

En wie moet er eigenlijk na een scheiding het huis uit?

Dit hangt af van de situatie. Als jullie allebei eigenaar zijn, moet de woning verdeeld of verkocht worden. Dit kan ook worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, waarin wordt bepaald wie er in de woning blijft wonen.

Het is belangrijk op te merken dat u uw partner niet zomaar uit huis kunt zetten als de woning van jullie beiden is. Bij een echtscheiding moeten er afspraken worden gemaakt over de verdeling van de woning. Dit kan betekenen dat één van jullie beiden de woning overneemt of dat de woning wordt verkocht.

 

Mijn ex-partner houdt zich niet aan de afspraken

Als uw ex-partner niet meewerkt, kunt u nakoming van de omgangsregeling afdwingen via een advocaat en de rechter. Het is belangrijk om uw rechten te kennen en te handelen volgens de wet.

Tot slot, wat als het kind bij de andere ouder wil wonen? Als juridisch ouder hebben jullie beiden recht op omgang met het kind. Het is belangrijk om samen afspraken te maken over waar de kinderen gaan wonen en om deze afspraken vast te leggen. Op dit adres worden de kinderen dan ingeschreven bij de gemeente.

Kortom, bij een scheiding zijn er veel zaken waarmee rekening moet worden gehouden, met betrekking tot huisvesting, verhuizing en omgangsregelingen. Het is essentieel om uw rechten te kennen en indien nodig professioneel advies in te winnen om tot passende oplossingen te komen.